Sara

Art.: OTH007-L90-90
75 x 75 x 10 cm
LED 59w
3000K - 4000K - 6000K